Εκπαιδευτικοί

Εκπαιδευτικοί 2010-2011

Τρίτη, 19 Οκτώβριος 2010 21:17

Ονοματεπωνυμο

Θέση/ Τάξη

Μαντικού Τίνα

Διευθύντρια

Μουστάκα Αγγελική

Α? Τάξη

Ιωαννίδου Γεωργία

Β? Τάξη

Μανουσάκη Καρολίνα

Γ? Τάξη

Λιβανίου Ευαγγελία

Δ? Τάξη

Χατζηνικόλα Σταματία

Ε? Τάξη

Μπιλλήρη Ευδοκία

ΣΤ? Τάξη

Γιαννικόπουλος Ιωάννης

Ολοήμερο

Βαξοβάνου Σοφία

Τμήμα Ένταξης

Διακομανώλη Ελισάβετ

Αγγλικά

 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό 2010-2011

Τρίτη, 19 Οκτώβριος 2010 21:17

Ονοματεπωνυμο

Μάθημα

Τσικρικά Σταματία

Γερμανικά

Ξέρα Ελισάβετ

Γαλλικά

Σιάπκα Βασιλική

Γυμναστική

Κοντός Μιχαήλ

Γυμναστική

Σακελλαρίδης Λεωνίδας

Μουσική