Ιστορία

Τα πρότυπα Δημοτικα Σχολεία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου

Σάββατο, 05 Μάρτιος 2011 08:01

 

Η Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου ιδρύθηκε με την προκήρυξη 50/17-7-1947  του Στρατιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου. ΄Επαψε να λειτουργεί, όπως όλες οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες της χώρας, την 1-7-1991 με το ν. 1268(ΦΕΚ 87/Α ) και το Π.Δ. 24/1991(ΦΕΚ 9/Α ). Αποφοίτησαν  2.866 δάσκαλοι.

Το μέγαρο στο οποίο στεγάστηκε η σχολή  από την ίδρυσή της έως την οριστική παύση της, οικοδομήθηκε στη δεκαετία του 1920. Η ανέγερση του άρχισε  το πρώτο εξάμηνο του 1923 και τελείωσε το δεύτερο εξάμηνο του 1924. Κατά το σχολικό έτος 1925-1926 είχαν ήδη στεγαστεί σ΄αυτό σχολεία. Το κτήριο από κατασκευής του προοριζόταν να στεγάσει σχολές.

Η Ακαδημία στεγαζόταν ανέκαθεν στο δεύτερο όροφο ,ενώ τα Πρότυπα Σχολεία στον πρώτο. Το 1971 η ΠΑΡ συγχωνεύθηκε με την Π. Α. Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο . Από το 1975 όμως επανιδρύθηκε. Το 1982 ,με το νόμο 1268/ 1982 , η εκπαίδευση των δασκάλων ανατέθηκε στα Πανεπιστήμια  και έπαψε να λειτουργεί.

Τα Πρότυπα Σχολεία ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ΠΑΡ. Στα σχολεία αυτά και μόνο σ΄αυτά έκαναν τις πρακτικές ασκήσεις τους  και τις παρακολουθήσεις τους οι σπουδαστές .Στα σχολεία φοίτησαν πολλοί αλλά και καλοί μαθητές. Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη γινόταν με κλήρωση. Ο αριθμός ήταν περιορισμένος και οι αιτήσεις περισσότερες από τις θέσεις. Υπήρχε ποσοστό για τα αδέλφια  . Υπήρχε ένας Σύλλογος γονέων για όλα τα σχολεία και αργότερα οι σύλλογοι έγιναν τρεις.

Τα σχολεία ήταν στην αρχή ένα εξαθέσιο, ένα τριθέσιο ,ένα μονοθέσιο και το ειδικό. Αργότερα έγιναν και το δεύτερο εξαθέσιο και το τριθέσιο με το μονοθέσιο λειτούργησαν ως ένα σχολείο. Υπήρχε χωριστά για το καθένα Διευθυντής  και σύλλογος διδασκόντων.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν στα σχολεία έπρεπε να έχουν μετεκπαίδευση  και όταν έπαιρναν οργανική θέση, την διατηρούσαν όσο χρόνο επιθυμούσαν, αντίθετα με το τι γίνεται σήμερα που η οργανική είναι για τρία  χρόνια. Η αξιολόγηση γινόταν από τον εκάστοτε Διευθυντή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας . Οι εκπαιδευτικοί δέχονταν στις τάξεις τους,  τους  σπουδαστές για παρακολούθηση και για διδασκαλία. Παρέμεναν μέσα στην τάξη όταν ο σπουδαστής δίδασκε και στο τέλος τον αξιολογούσαν ,βαθμολογώντας τον .

Υπήρχε συνεργασία μεταξύ Παιδαγωγικής Ακαδημίας και σχολείων. Στην αρχή του χρόνου συνεδρίαζαν από κοινού ,για να οριστούν οι εκπαιδευτικοί που θα έκαναν υποδειγματικές διδασκαλίες . Κάθε εκπαιδευτικός θα δίδασκε  κάποια μαθήματα. Την υποδειγματική διδασκαλία παρακολουθούσαν οι Καθηγητές της Σχολής  και οι σπουδαστές. Μετά το τέλος της διδασκαλίας γινόταν κριτική και οι σπουδαστές υπέβαλλαν ερωτήματα στο διδάσκοντα .

Στα  πλαίσια της συνεργασίας σχολής και σχολείων γίνονταν διαλέξεις από καθηγητές σε γονείς  και διάφορες εκδηλώσεις. Στο τέλος της χρονιάς σε κοινή συνεδρίαση γινόταν αξιολόγηση των σπουδαστών .