Διεξαγωγή 5ου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά για μαθητές Δημοτικού σχολείου «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

H Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει τον 5ο Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά»του περιοδικού «ο μικρός Ευκλείδης» για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του ΥΠΔΒΜΘ στις 11 Μαρτίου 2011, ημέρα Παρασκευή, για τους μαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης, κατά τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες, αφού προβλεφθεί από του Δ/ντές και εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων τάξεων αναπροσαρμογή του προγράμματος. Στο διαγωνισμό  μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας. Όποια σχολεία επιθυμούν  μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα (site) της EME (http://www.hms.gr) μέχρι 10-3-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12πμ προκειμένου να τους σταλούν ηλεκτρονικά με e-mail τα θέματα και οι οδηγίες του Διαγωνισμού