Ατομική ενημέρωση γονέων

Καθορισμός μέρας και ώρας την εβδομάδα που θα δέχονται οι δάσκαλοι ατομικά τους γονείς για ενημέρωση


Τάξη

Ημέρα

ώρα

Α΄ τάξη

Τετάρτη

12:30-13:15

Β΄ τάξη

Τρίτη

12:30-13:15

Γ΄ τάξη

Δευτέρα

12:30-13:15

Δ΄ τάξη

Τρίτη

12:30-13:15

Ε΄ τάξη

Τετάρτη

12:30-13:15

Στ΄ τάξη

Πέμπτη

12:30-13:15

Τμήμα Ένταξης

Τρίτη

12:30-13:15