Ώρες αναχώρησης μαθητών από τους χώρους του σχολείου

Παρακαλούνται οι γονείς να τηρούν τις ώρες αναχώρησεις των παιδιών τους από τους χώρους του σχολείου καθώς προκύπτει πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του σχολείου αλλά και δεν διασφαλίζεται η προστασία τους.