Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την διατροφή σχ. έτους 2009-2010

Ο κ. Νιτσόπουλος Μάκης οργάνωσε και παρουσίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Διατροφή.  Δείτε την παρουσίαση διαφανειών που αφορούν τις ομάδες τροφών και τις θρεπτικές ουσίες ...